Kinderen

 

Vanaf begin 2019 zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar welkom op Zorgboerderij Kardinge in Groningen voor buitenschoolse begeleiding. We bieden zes dagen per week een programma aan dat op onge­dwongen wijze ruimte geeft aan tal van leer- en ontwikkelmogelijkheden, mét of naast elkaar. (zinsvolgorde gewijzigd)

 Buitenschoolse begeleiding

Het is voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD of met een ander psychiatrisch of ge­dragsprobleem vaak moeilijk om na schooltijd een passende plek te vinden, met voldoende aandacht en begeleiding. Wij verwelkomen deze kinderen en jongeren graag bij de buitenschoolse begeleiding op Zorgboerde­rij Kardinge. We bieden – op andere tijden – ook groepsbegeleiding aan volwassenen.

Het buitenschoolse programma vindt plaats in en om de boerderij en biedt allerlei mogelijkheden om te genieten van de bijzonderheden van het boeren¬le­ven. We bieden de begeleiding aan kleine groepen in een rustige landelijke omgeving, aan de rand van de stad. Er zijn tal van mogelijkheden om (buiten) te spelen, te bewegen en er is ruimschoots tijd en aan­dacht voor elkaar.

Spelenderwijs stimuleren we diverse ontwikkelingen, zoals de sociale en communicatieve vaardigheden, het uiten van gevoelens en omgaan met gevoelens van anderen. We sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind of de jongere, waardoor er individuele groei mogelijk is. We werken ontwikkelingsgericht, wat betekent dat we vandaag als startpunt aanhou­den en kijken wat er deze dag en voor aankomende tijd mogelijk is. We willen daarin perspectief bieden en waar mogelijk jongeren (weer) mee laten doen in de samenleving.

Door wie?

De begeleiding wordt geboden door jonge, betrok­ken professionals (SKJ geregistreerd) die kennis heb­ben van de doelgroep en die in staat zijn om een ge­varieerd programma te bieden aan de individu in de groep.

Samenwerken

We werken waar gewenst samen met scholen, hulp­verleners en het netwerk van het kind. We hechten veel waarde aan het afstemmen met ouders/verzor­gers en andere betrokkenen om met elkaar tot een heldere begeleidingslijn te komen.

Programma

De middagprogramma’s beginnen elke doordeweek­se dag aansluitend aan school en eindigen tussen 17:00 en 18:00. Het zaterdagprogramma wordt aan­geboden tussen 09:30 en 16:00 . Met betrekking tot vervoer wordt individueel bekeken en overlegd wat nodig en wenselijk is.

Benodigde indicatie

Om deel te kunnen nemen aan deze begeleiding heeft uw kind heeft een indicatie voor groepsbegelei­ding (en bij één op één begeleiding: individuele bege­leiding) nodig; deze wordt door de gemeente afgege­ven. We zijn gecontracteerd met het RiGG (Regionale inkoop Groninger Gemeenten) en kunnen daardoor, naast PGB, ook gecontracteerde zorg bieden.

Maak uw interesse voor de buitenschoolse begeleiding vrijblijvend kenbaar via het contact­formulier op de site: www.zorgboerderijkardinge.nl.. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op en nodigen u bij verdere interesse uit voor kennismaking en een rondleiding.

Er zijn vooralsnog géén wachtlijsten.

Nieuws