Weekendbegeleiding jongeren

In de zomer willen we weekendbegeleiding gaan bieden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit gaan we doen op:

Vrijdagmiddag van 13:00 tot 18:00
Zaterdag van 09:00 tot 18:00

Het programma is nog in de maak, maar het zal vol zitten met leuke, gezellige, uitdagende boerderijactiviteiten. We werken in groepsverband, maar individuele begeleiding is ook mogelijk. We passen het programma zoveel mogelijk waar kan, aan het ontwikkelingsniveau en leeftijd van uw kind.

Onze begeleiders zijn HBO gecertificeerde (SKJ) begeleiders met ervaring met kinderen en jongeren. Ze zijn opgeleid binnen de Jeugdzorg en werken volgens de beroepsstandaard en richtlijnen die hierbij horen. Op deze manier creeren we een veilige ontwikkelingsgerichte omgeving voor u kind.

Deze weekendbegeleiding is voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ASS, ADHD of gedragsproblematiek in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

Aanmelden voor deze kinder- en jongerengroep kan via het contactformulier. Eén van de begeleiders neemt dan contact met u op voor verdere informatie en intake.

Ook als u meer wit weten over deze nieuwe groep en de startdatum, kunt u contact opnemen via het contactformulier of rechtstreeks op het nummer 06-57939618.

Nieuws