Profila zorg

Profila Zorg is dé landelijk werkende evangelische organisatie met inmiddels 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen en kinderen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook bieden wij wonen en begeleiding aan mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Profila Zorg wordt bestuurd door een Managementteam dat bestaat uit de Raad van Bestuur en de managers Zorg en Bedrijfsvoering. Het MT geeft richting en leiding aan de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en overlegt hierover met de Raad van Bestuur. In ons organogram wordt onze organisatiestructuur zichtbaar. Profila Zorg werkt als hoofdzakelijk AWBZ-gefinancierde organisatie, volgens actuele wet- en regelgeving en hanteert de Zorgbrede Governance Code. Het Centraal Bureau met ondersteunende functies is gevestigd in Houten.

Keurmerken

In 2006 heeft Profila Zorg als eerste organisatie in de gehandicaptenzorg het HKZ-certificaat behaald op alle onderdelen van de organisatie. HKZ is de afkorting van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Lees meer over keurmerken.


Profila

« Vorige

Nieuws