Onze visie

Profila Zorg beoogt een optimale kwaliteit van leven voor mensen met een beperking, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Zij biedt hiertoe zorg- en dienstverlening aan de gehele mens vanuit een evangelische identiteit. Dit wordt gekenmerkt door de liefde en hoop van het evangelie van Jezus Christus die centraal staat in de zorg.

De missie van Profila Zorg is het verlenen van de beste zorg en begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. Hiertoe biedt Profila Zorg zorg- en dienstverlening aan de gehele mens. Omdat de cliënt deel uit maakt van zijn of haar sociale context, staat Profila Zorg familie, belangenbehartigers en het sociale netwerk van haar cliënten ten dienste en biedt hiertoe advies en begeleiding. Daarnaast wil Profila Zorg christelijke gemeenten dienen in de omgang met en zorg voor gemeenteleden met een beperking, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, zowel in praktische als adviserende zin.

« Vorige

Nieuws